[]
[]
[]
[]
[Home]

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Biuro Detektywistyczne „Herkules ” ma przyjemność zaproponować swoje usługi.

Firma „Herkules” jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji. Biuro działa komercyjnie na rynku związanym z ochroną osób i mienia oraz usługami detektywistycznymi od dnia 1 grudnia 2006 roku.


Pracownicy biura to wykwalifikowani i wyposażeni 

w specjalistyczny  sprzęt detektywi.  Kompetencje zawodowe zespołu  wynikają  z rozległej wiedzy merytorycznej   oraz  doświadczenia  zdobytego podczas  wieloletniej pracy  na  rzecz  renomowanych biur  detektywistycznych  w  naszym   kraju.


dalej... (kliknij)
  

Realizacja projektów www
Kompleksowa obsługa IT
Kompleksowa obsługa IT
Realizacje projektów www