[]
[]

OCHRONA OSÓB I MIENIA


Na terenie całego kraju firma „Herkules” oferuje swoim kontrahentom usługi w zakresie:

 • Ochrony osobistej
 • Stacjonarnej ochrony fizycznej obiektów
 • Monitoringu w systemie telefonii tradycyjnej lub radiowej
 • Konwojowaniu wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych
 • Sporządzania planów ochrony obiektów
 • Projektowania i wykonawstwa lokalnych systemów alarmowych oraz systemów telewizji przemysłowej
 • Usług porządkowo - czystościowych


Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wykonywanie powierzonych nam usług:

 • według szczegółowego zakresu czynności,
 • niekaralność swoich pracowników,
 • odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z winy naszych pracowników,
 • polisę ubezpieczeniową WARTA S.A.  

Realizacja projektów www
Kompleksowa obsługa IT