[]
[]

WINDYKACJA


Straciliście państwo pieniądze, a dłużnik „zniknął”?

 Im szybciej zdecyduje się na przekazanie sprawy naszej firmie, tym większe są szanse na odzyskanie długu. Państwa szybka decyzja jest kluczowym czynnikiem odniesienia sukcesu. Profesjonalne postępowanie windykacyjne, poparte wiarygodnymi

i dokładnymi informacjami umożliwia oraz ułatwia sprawne odzyskiwanie wierzytelności i skuteczne prowadzenie egzekucji. Wszelkie działania podejmowane przez naszych pracowników są zgodne z obowiązującym prawem i etyką zawodową.


Metody działania:

  

  • Poszukiwanie i ustalenie składników majątku dłużnika
  • Poszukiwanie dłużników ukrywających się oraz ustalenie aktualnego miejsca pobytu dłużnika
  • Ustalenie źródeł dochodu dłużnika
  • Ustalanie powiązań gospodarczych i poszukiwanie innych wierzycieli dłużnika
  • Negocjowanie sposobu i terminu zapłaty należności w drodze bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem
  • Monitoring terminowości spłat w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty  

Realizacja projektów www
Kompleksowa obsługa IT