[build your own website] [easy website builder software] []
[]

WYWIAD GOSPODARCZY


Planujecie Państwo przeprowadzenie transakcji biznesowej, warto sprawdzić wiarygodność kontrahenta oraz przedmiot transakcji.

Dokładne informacje o kontrahencie pozwolą Państwu uniknąć podjęcia współpracy z niewypłacalnym lub nierzetelnym podmiotem.Dzięki ustaleniom wywiadu gospodarczego możliwa jest optymalizacja ryzyka finansowego oraz podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Nasi fachowcy przygotują profesjonalny raport o sytuacji prawno-finansowej wskazanego podmiotu gospodarczego, aby ułatwić Państwu współpracę z wybranym kontrahentem lub jej rezygnację.


Metody działania:

  

  • Weryfikacja firmy ze szczegółową charakterystyką partnera biznesowego
  • Ustalenie majątku firmy oraz ujawnianie majątku ukrytego
  • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
  • Ustalenie posiadanych wierzytelności
  • Ustalenia zgodności składanych oświadczeń ze stanem faktycznym
  • Sprawdzanie kandydatów na pracowników poprzez weryfikację CV oraz wywiad środowiskowy


  

Realizacja projektów www
Kompleksowa obsługa IT